Agrolaboratórium

AGROLABORATÓRIUM – Vyhodnocovanie vzoriek kukuričnej siláže

Našim primárnym cieľovým zameraním je analýza zloženia a kvality KRMÍV a to zvlášť objemových krmív. Sústreďujeme sa na širokú škálu dôležitých živinových parametrov a charakteristík krmív, ale tiež aj na najnovšie moderné metódy a postupy analýz a hodnotenia krmív.

Našim cieľom je čo najpodrobnejšie a najdôslednejšie charakterizovať a komplexne vyjadriť kvalitu krmív. Výsledky chemických a fyzikálnych meraní vyjadrujeme tiež aj v reči praktikov t.j. vo vyjadrení produkčnej účinnosti krmív. K výsledkom rozborov pripájame aj kvalifikovaný a kompetentný odborný komentár.

Náklady na krmivá predstavujú kľúčovú nákladovú položku v živočíšnej výrobe a sú významným nástrojom intenzifikácie výroby.

Analýzy vykonávame v čo najkratšom čase (aj do 24 hod.), pretože vieme, že rýchlosť je úplne nevyhnutná pre ich praktickú a operatívnu aplikáciu.

RÝCHLE A KOMPETENTNÉ ROZBORY KRMÍV DO 24 – 48 HODÍN

Zabezpečujeme pomoc a podporu pri odbere a doprave vzoriek do laboratória.

Pravidelné a systematické rozbory krmív a monitorovanie ich živinového zloženia, ale aj fermentačných parametrov sú nevyhnutnou súčasťou všetkých systémov pre dosahovanie vysokej a efektívnej produkcie mlieka a pre súčasné zachovanie čo najvyššej úrovne zdravia vysoko produkčných kráv.

Špecializujeme sa hlavne na:

  1. živinové hodnotenie krmív
  2. hodnotenie fermentačného procesu siláží
  3. mykotoxíny v krmivách