Výroba

Hlavným programom je výroba zváraných rámových konštrukcií, ale tiež opracovaných dielov, oceľových konštrukcií pre stavby, a rôzna iná zákazková strojárska výroba.

viac o výrobe

Technológie

Disponujeme štandardnými strojárskymi technologickými zariadeniami pre ohýbanie, vŕtanie, sústruženie, frézovanie, zváranie a ďalšie.

viac o technológiách

Ponuka

Výroba zahŕňa štandardné možnosti v strojárstve, so zameraním na zvárané konštrukcie. Ponúkame realizáciu projektu od spracovania dokumentácie až po výrobu konečného výrobku.

čo ponúkame

Kvalita výroby

Naša spoločnosť vykonáva vstupnú, medzioperačnú a výstupnú kontrolu výrobkov, pre dodržanie všetkých kvalitatívnych parametrov a požiadaviek zákazníka na konečný produkt. Intenzívne pracujeme na zavedení systémy kvality a certifikácii firmy podľa ISO 9001 a získaní certifikátu EN ISO 3834.

Aktuálna ponuka

V kooperačnej výrobe ponúkame voľné kapacity na ohraňovacom lise, súradnicovej vŕtačke VR5NC a pieskovanie.

Možnosti výroby

Ponúkame štandardné možnosti strojárskej výroby so zameraním na výrobu zváraných konštrukcií.

 1. Rámové konštrukcie

  Podľa dodanej výkresovej dokumentácie do hmotnosti 8t, do rozmerov 2 x 3 x 12m

 2. Opracované diely

  Výroba opracovaných dielov, hlavne menšie sústružené, frézované a vŕtané strojné súčiastky.

 3. Oceľové konštrukcie pre stavby

  Oceľové konštrukcie pre stavbu montovaných hál priemyselných objektov, pomocné konštrukcie pre stavebníctvo a halové objekty, ako schodištia, plošiny, rebríky a pod.

 4. Zákazková výroba

  Renovácia prídavných zariadení pre stavebné stroje (lopaty, rýchloupínače…), opravy a výroba nových prídavných zariadení pre poľnotechniku, prípadne ďalšie súčasti rozličných strojných zariadení.

Zákazníkovi ponúkame komplexné služby od návrhu dokumentácie po finálny výrobok