O nás

Spoločnosť DEWEX bola založená v roku 2013 ako spoločnosť s ručením obmedzeným, s cieľom výroby strojárskych výrobkov hlavne v oblasti kooperačnej výroby, ale aj zákazkovej výroby. Zameriavame sa na dodávky zváraných konštrukcií a podskupín pre rôzne odvetvia priemyslu na tuzemský aj zahraničný trh ako aj na výrobu menších súčiastok trieskovým obrábaním podľa dodanej výkresovej dokumentácie. Jedná sa o širokú škálu výrobkov od rozmerovo malých až po stredne veľké výrobky čomu je prispôsobené aj naše technologické vybavenie.

Naše výrobky dodávame zákazníkom v Nemecku, Rakúsku a časť produkcie zostáva aj na domácom trhu.

Napriek svojej krátkej histórii, spoločnosť vychádza z dlhoročných skúseností svojich pracovníkov v strojárskej výrobe ktoré získali v tradičných strojárskych firmách nášho regiónu.

Našim cieľom je dodávanie kvalitných výrobkov v požadovaných dodacích termínoch podľa všetkých špecifických požiadaviek zákazníka. Našou konkurenčnou výhodou je flexibilita malej firmy s podporou skúseností a využitia systémov veľkých spoločností.

Kvalita a príprava na certifikáciu

Naša spoločnosť vykonáva vstupnú, medzioperačnú a výstupnú kontrolu výrobkov, pre dodržanie všetkých kvalitatívnych parametrov a požiadaviek zákazníka na konečný produkt. Zavedený systém pripravujeme na certifikáciu podľa ISO 9001.

V súčasnosti pracujeme na získaní zváračského certifikátu podľa EN ISO 3834.